Welkom bij route wad'n kunst
 zaterdag 1 Oktober   laatste route van 2022

Lammert Bakker             open  

Wopke van der Heide    open   

Hein Kocken                   gesloten  

Yvonne van Huizen       open      

Liesbeth Sijtsma            open       

Hiltje de Boer                 open     

Nel Zandbergen             open

Walter Luyks                   open

Hepie de Haan               gesloten

Tjitske Dijkstra              gesloten